Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn er doorgaans op gericht om de wettelijke rechten van consumenten te beperken ten gunste van de verkopende partij. Om deze reden worden geen algemene voorwaarden gehanteerd door Spices of Marrakech.

Als consument staan u alle rechten op grond van het Nederlandse recht ter beschikking hetgeen eveneens geldt ten aanzien van de verplichtingen. Uiteraard geldt hetzelfde voor Spices of Marrakech.

Het wettelijk recht van retour ex artikel 7:46d BW bij de koop op afstand is niet van toepassing op de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.

Mocht er een geschil rijzen dan zal Spices of Marrakech er alles aan doen om de kwestie naar uw tevredenheid op te lossen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *